ProjectenMijn Doopsgezind Dashboard

Voor de leden van de Doopsgezinde Sociëteit ontwikkelden wij een online portal waarin verschillende systemen ( E-mail beheer, delen van documenten, ledenadministratie, etc.) worden samengebracht.

  • User interface ontwerp
  • Template ontwikkeling
  • Techniek door Hostage
  • Vormgeving door Kantoor de Loor
  • AngularJS + Symfony2